Contact verhuur: sportparkdoesburg@gmail.com | 06-22169533 | Oranjesingel 22-24, Doesburg

 • Voor voetbal en nog veel meer

  Multifunctioneel

  Voor voetbal en nog veel meer

  Sport­park Does­burg be­schikt over een goed ver­licht (kunst)grasveld met al­le bij­be­ho­ren­de fa­ci­li­tei­ten en is ge­schikt voor al­ler­han­de trai­nin­gen, wed­strij­den en (open) toernooien. 

 • Samen met plezier bewegen

  Voor jong en oud

  Samen met plezier bewegen

  De nieu­we be­weeg­tuin van Sport­park Does­burg is er voor ie­der­een die houdt van be­we­ging, oe­fe­ning en ont­span­ning in een fris­se en spor­tie­ve omgeving. 

 • Van bowls tot basketbal

  Sporten en spelen

  Van bowls tot basketbal

  Sport­park Does­burg biedt fan­tas­ti­sche mo­ge­lijk­he­den voor so­ci­a­le eve­ne­men­ten, zo­als sport- en spel­da­gen van scho­len, be­drij­ven, or­ga­ni­sa­ties of buurtverenigingen. 

 • Een lichte, luxe binnenruimte

  Sfeervol en gezellig

  Een lichte, luxe binnenruimte

  De gro­te ge­zel­schaps­ruim­te van Sport­park Does­burg is van al­le ge­mak­ken voor­zien en leent zich goed voor pre­sen­ta­ties, cul­tu­re­le cur­sus­sen en spelletjesavonden. 

Voor voetbal en nog veel meer
Multifunctioneel

Voor voetbal en nog veel meer

Sport­park Does­burg be­schikt over een goed ver­licht (kunst)grasveld met al­le bij­be­ho­ren­de fa­ci­li­tei­ten en is ge­schikt voor al­ler­han­de trai­nin­gen, wed­strij­den en (open) toernooien. 
Samen met plezier bewegen
Voor jong en oud

Samen met plezier bewegen

De be­weeg­tuin van Sport­park Does­burg is er voor ie­der­een die houdt van be­we­ging, oe­fe­ning en ont­span­ning in een fris­se en spor­tie­ve omgeving. 
Van bowls tot basketbal
Sporten en spelen

Van bowls tot basketbal

Sport­park Does­burg biedt fan­tas­ti­sche mo­ge­lijk­he­den voor so­ci­a­le eve­ne­men­ten, zo­als sport- en spel­da­gen van scho­len, be­drij­ven, or­ga­ni­sa­ties of buurtverenigingen. 
Een lichte, luxe binnenruimte
Sfeervol en gezellig

Een lichte, luxe binnenruimte

De gro­te ge­zel­schaps­ruim­te van Sport­park Does­burg is van al­le ge­mak­ken voor­zien en leent zich goed voor pre­sen­ta­ties, cul­tu­re­le cur­sus­sen en spelletjesavonden. 
Een ruim en toch intiem sportpark

Een ruim en toch in­tiem sportpark

Bij­zon­der aan Sport­park Does­burg is dat het de be­zoe­ker zo­wel een ge­voel van ruim­te als een in­tie­me sfeer biedt. Wie op het gro­te bal­kon van het sport­park­ge­bouw staat, over­ziet met een blik het he­le door bo­men om­zoom­de park. 

Read mo­re


Aan de slag met het jongste talent

Aan de slag met het jong­ste talent 

Bij Sport­park Does­burg kan ook de toe­komst van Does­burg en om­ge­ving lek­ker spor­ten en spe­len. Ie­de­re za­ter­dag wordt er hard ge­oe­fend op het sport­park of zijn er leu­ke wed­strij­den te­gen leef­tijd­ge­noot­jes. Wie zin heeft om mee te doen, is van har­te welkom. 


Een natuurgrasveld met zittribune

Een na­tuur­gras­veld met zittribune

Van de twee gro­te sport­vel­den op Sport­park Does­burg is er één van kunst­gras en één van na­tuur­gras. Zo­wel het na­tuur­gras­veld als het kunst­gras­veld is ge­heel nieuw aan­ge­legd. Een mooi over­blijf­sel van vroe­ger is de op­ge­knap­te tri­bu­ne bij Veld 2. 

Read mo­re


Spelplezier op het miniveldje

Spel­ple­zier op het miniveldje

Sport­park Does­burg be­schikt on­der meer over een mi­ni­veld­je, waar­op ve­le spor­ten en spe­len kun­nen wor­den be­oe­fend (waar­on­der het spel bowls of koers­bal). Het mi­ni­veld­je be­schikt over voet­bal­doel­tjes en bas­ket­bal­rin­gen en is – om een in­ten­sief ge­bruik mo­ge­lijk te ma­ken – vol­le­dig om­ge­ven door hekwerk. 

Read mo­re

 • Een na­tuur­gras­veld met zittribune

  Van de twee gro­te sport­vel­den op Sport­park Does­burg is er één van kunst­gras en één van na­tuur­gras. Zo­wel het na­tuur­gras­veld als het kunst­gras­veld is ge­heel nieuw aan­ge­legd. Een mooi over­blijf­sel van vroe­ger is de op­ge­knap­te tri­bu­ne bij Veld 2.

 • Aan de slag met het jong­ste talent 

  Bij Sport­park Does­burg kan ook de toe­komst van Does­burg en om­ge­ving lek­ker spor­ten en spe­len. Ie­de­re za­ter­dag wordt er hard ge­oe­fend op het sport­park of zijn er leu­ke wed­strij­den te­gen leef­tijd­ge­noot­jes. Wie zin heeft om mee te doen, is van har­te welkom. 

 • Een ruim en toch in­tiem sportpark

  Bij­zon­der aan Sport­park Does­burg is dat het de be­zoe­ker zo­wel een ge­voel van ruim­te als een in­tie­me sfeer biedt. Wie op het gro­te bal­kon van het sport­park­ge­bouw staat, over­ziet met een blik het he­le door bo­men om­zoom­de park.

 • Spel­ple­zier op het miniveldje

  Sport­park Does­burg be­schikt on­der meer over een mi­ni­veld­je, waar­op ve­le spor­ten en spe­len kun­nen wor­den be­oe­fend (waar­on­der het spel bowls of koers­bal). Het mi­ni­veld­je be­schikt over voet­bal­doel­tjes en bas­ket­bal­rin­gen en is – om een in­ten­sief ge­bruik mo­ge­lijk te ma­ken – vol­le­dig om­ge­ven door hekwerk. 

SOCIALE ACTIVITEITEN
SFEERVOL EN GEZELLIG

SOCIALE ACTIVITEITEN

Sport­park Does­burg heeft goe­de ruim­te voor al­ler­lei groeps­bij­een­kom­sten.

lees meer

SPORTIEVE ACTIVITEITEN
SPORTEN EN SPELEN

SPORTIEVE ACTIVITEITEN

Twee sport­vel­den, een mi­ni­veld­je en een be­weeg­tuin: al­les dicht bij elkaar. 

lees meer

BEWEGEN EN WELZIJN
VOOR JONG EN OUD

BEWEGEN EN WELZIJN

Op het sport­park wor­den leu­ke beweegprogramma’s op maat georganiseerd. 

lees meer

VERHUUR EN CONTACT
MEER INFORMATIE

VERHUUR EN CONTACT

Al­les wat u ver­der nog wilt we­ten over het sport­park en de gebruiksmogelijkheden. 

lees meer

SOCIALE ACTIVITEITEN
SFEERVOL EN GEZELLIG

SOCIALE ACTIVITEITEN

Sportpark Doesburg heeft goede ruimte voor allerlei groepsbijeenkomsten.

lees meer

SPORTIEVE ACTIVITEITEN
SPORTEN EN SPELEN

SPORTIEVE ACTIVITEITEN

Twee sportvelden, een miniveldje en een beweegtuin: alles dicht bij elkaar.

lees meer

BEWEGEN EN WELZIJN
VOOR JONG EN OUD

BEWEGEN EN WELZIJN

Op het sportpark worden vele leuke beweegprogramma's georganiseerd.

lees meer

VERHUUR EN CONTACT
MEER INFORMATIE

VERHUUR EN CONTACT

Alles wat u verder nog wilt weten over het sportpark en de gebruiksmogelijkheden.

lees meer

sportieve activiteiten

SPORTIEVE ACTIVITEITEN en EVENEMENTEN bij SPORTPARK DOESBURG

Sport­park Does­burg is een pret­tig, com­pact en ge­zel­lig sport­park. Het sport­park is zeer ge­schikt voor spor­tie­ve eve­ne­men­ten of ac­ti­vi­tei­ten van scho­len, in­stel­lin­gen, ver­e­ni­gin­gen, be­drij­ven of or­ga­ni­sa­ties. Als u ge­ïn­te­res­seerd bent in de sport­fa­ci­li­tei­ten van Sport­park Does­burg, kunt u mai­len naar: 

sportparkdoesburg@gmail.com
sociale en culturele activiteiten

SOCIALE en CULTURELE ACTIVITEITEN bij SPORTPARK DOESBURG

Sport­park Does­burg wil graag zo­veel mo­ge­lijk men­sen bij de sfeer en de ge­zel­lig­heid op het sport­park be­trek­ken. Het sport­park kan me­de wor­den ge­bruikt voor so­ci­a­le eve­ne­men­ten en cul­tu­re­le cur­sus­sen of pre­sen­ta­ties. Ook als u bij Sport­park Does­burg so­ci­aal-cul­tu­re­le ac­ti­vi­tei­ten wilt or­ga­ni­se­ren, kunt u con­tact op­ne­men met: 

sportparkdoesburg@gmail.com

SPORTIEVE ACTIVITEITEN en EVENEMENTEN bij SPORTPARK DOESBURG

Sport­park Does­burg is een pret­tig, com­pact en ge­zel­lig sport­park. Het sport­park is zeer ge­schikt voor spor­tie­ve eve­ne­men­ten of ac­ti­vi­tei­ten van scho­len, in­stel­lin­gen, ver­e­ni­gin­gen, be­drij­ven of or­ga­ni­sa­ties. Als u ge­ïn­te­res­seerd bent in de sport­fa­ci­li­tei­ten van Sport­park Does­burg, kunt u mai­len naar:

sportparkdoesburg@gmail.com

SOCIALE en CULTURELE ACTIVITEITEN bij SPORTPARK DOESBURG

Sport­park Does­burg wil graag zo­veel mo­ge­lijk men­sen bij de sfeer en de ge­zel­lig­heid op het sport­park be­trek­ken. Het sport­park kan me­de wor­den ge­bruikt voor so­ci­a­le eve­ne­men­ten en cul­tu­re­le cur­sus­sen of pre­sen­ta­ties. Als u bij Sport­park Does­burg een ac­ti­vi­teit wilt or­ga­ni­se­ren, kunt u con­tact op­ne­men met:

sportparkdoesburg@gmail.com

sportieve activiteiten
SPORTIEVE ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN BIJ SPORTPARK DOESBURG

Sport­park Does­burg is een pret­tig, com­pact en ge­zel­lig sport­park. Het sport­park is zeer ge­schikt voor spor­tie­ve eve­ne­men­ten of ac­ti­vi­tei­ten van scho­len, in­stel­lin­gen, ver­e­ni­gin­gen, be­drij­ven of or­ga­ni­sa­ties. Als u ge­ïn­te­res­seerd bent in de sport­fa­ci­li­tei­ten van Sport­park Does­burg, kunt u mai­len naar: 

sportparkdoesburg@gmail.com
sociale en culturele activiteiten
SOCIALE EN CULTURELE ACTIVITEITEN BIJ SPORTPARK DOESBURG

Sport­park Does­burg wil graag zo­veel mo­ge­lijk men­sen bij de sfeer en de ge­zel­lig­heid op het sport­park be­trek­ken. Het sport­park kan me­de wor­den ge­bruikt voor so­ci­a­le eve­ne­men­ten en cul­tu­re­le cur­sus­sen of pre­sen­ta­ties. Ook als u bij Sport­park Does­burg so­ci­aal-cul­tu­re­le ac­ti­vi­tei­ten wilt or­ga­ni­se­ren, kunt u con­tact op­ne­men met: 

sportparkdoesburg@gmail.com