Contact verhuur: sportparkdoesburg@gmail.com | 06-22169533 | Oranjesingel 22-24, Doesburg

De Denker
Denken en Denksport

De Denker

De Denker staat voor Ontspanning, Strategie en Verbeeldingskracht.
De Worstelaar
Vechten en Krachtsport

De Worstelaar

De Worstelaar staat voor Zuiverheid, Kracht en Competitie.
De Atleet
Bouwen en Duursport

De Atleet

De Atleet staat voor Ontwikkeling, Uithoudingsvermogen en Eer.
De Voetballer
Spelen en Balsport

De Voetballer

De Voetballer staat voor Saamhorigheid, Plezier en Schoonheid.

Filosofie van Sportpark Doesburg


Sportpark Doesburg staat voor de gedachte dat samenleving en sport elkaar wederzijds kunnen versterken. Enerzijds is een goede samenleving alleen mogelijk, wanneer in een wereld van collectieve (economische) belangen enige ruimte wordt bewaakt voor de doelen, wensen en verlangens van mensen zelf. Dit gegeven past mooi bij het klassieke beeld van de topatleet die koste wat kost wil winnen en van anderen de eer wil. Anderzijds geldt dat vrijwel alle sporten (sociale) regels hebben. In het bestaan van sport als zodanig ligt dan ook besloten dat voor de ware liefhebber alles en iedereen op één of andere wijze mee kan doen.

Omdat sport en samenleving elkaar beter en vitaler kunnen maken, bestaat bij Sportpark Doesburg bijvoorbeeld gelegenheid tot buitenschoolse opvang (sport-bso), sport met huiswerkbegeleiding en seniorensport (35+-voetbal, voetbal voor 60-plussers en buitengym). Daarbuiten kunnen ook activiteiten voor mensen met een beperking, mensen in een re-integratietraject of andere ouderen en jongeren worden georganiseerd. Sportpark Doesburg heeft welbeschouwd aan iedereen van 0 tot 100 jaar iets te bieden en geeft eenieder de kans om zich niet alleen als (Doesburgse) sporter maar ook als lid van de samenleving goed te ontwikkelen.

De filosofie van Sportpark Doesburg is dus zowel sociaal als ambitieus. Hoewel deze filosofie - in een variant op de Olympische gedachte - inhoudt dat van allen een serieuze inzet wordt gevraagd, moet niet worden vergeten dat echte sport alleen kan bloeien binnen een ruimere omgeving van vriendelijkheid en plezier. Sportpark Doesburg biedt daarom een ontmoetingsplaats met naast sportieve activiteiten ook sociaal-culturele activiteiten. Daarbij is het idee dat op het sportpark uiteindelijk iedere keuze er één is: wil men in een onderlinge competitie met de buitenwereld het beste uit zichzelf halen of alleen in stilte genieten van het spelen van een ander.