Contact verhuur: sportparkdoesburg@gmail.com | 06-22169533 | Oranjesingel 22-24, Doesburg

Contact

Sportpark Doesburg

Het gebruik en de verhuur van Sportpark Doesburg worden geregeld door de Stichting Beheer en Exploitatie Sportpark Doesburg. Deze stichting is opgericht om Sportpark Doesburg tot bloei te laten komen in overeenstemming met zijn sportieve en sociaal-culturele bestemming.

Het bestuur van de Stichting Beheer en Exploitatie Sportpark Doesburg bestaat uit dhr. F. Hofman, dhr. A. Aalderink, dhr. U. Schrik en dhr. J. Corthals.

Het adres van de Stichting Beheer en Exploitatie Sportpark Doesburg is:

Oranjesingel 22

6981 GZ Doesburg

Voor alle zaken met betrekking tot het gebruik en de verhuur van Sportpark Doesburg kunt u een bericht sturen naar:

sportparkdoesburg@gmail.com.

U kunt tevens bellen naar:

06-22169533 (dhr. F. Hofman).

Sportclub Doesburg

De belangrijkste huurder van Sportpark Doesburg is voetbalvereniging Sportclub Doesburg. Sportclub Doesburg is altijd op zoek naar nieuw voetbaltalent en nieuw enthousiasme voor het voetbal. Alle kinderen en volwassenen uit Doesburg en omgeving worden dan ook van harte aangemoedigd om zich aan te melden als lid van de sportclub of gewoon eens een kijkje te komen nemen bij een wedstrijd of training.

Meer informatie over voetballen bij Sportclub Doesburg is te vinden op:

www.sportclubdoesburg.nl

Overig

Rechtstreeks contact met Sportpark Doesburg is mogelijk via 0313-472476 (bestuurskamer) of 0313-657129 (kantineruimte).

.

Verhuur

Sportfaciliteiten

Sportpark Doesburg is in de eerste plaats een accommodatie voor sport- en spelactiviteiten. Op het sportpark zijn onder andere een (verlicht) kunstgrasveld, een (eveneens verlicht) natuurgrasveld, een miniveldje en een beweegtuin beschikbaar. Uiteraard beschikt het sportpark ook over goede randvoorzieningen, zoals kleedkamers en een kantineruimte. Zowel het gehele sportpark als onderdelen daarvan kunnen voor wedstrijden, trainingen en andere activiteiten worden gehuurd.

Overige faciliteiten

Omdat aan Sportpark Doesburg een multifunctionele bestemming is gegeven, kunnen de faciliteiten op het sportpark echter ook worden gehuurd voor sociale en culturele activiteiten en evenementen. Het sportpark is bijvoorbeeld geschikt voor een evenement als de Koningsspelen, als start- en finishlocatie van wandel- of fietstochten en voor andere activiteiten die mensen bij de frisse en sportieve sfeer op het sportpark kunnen betrekken.

Voorwaarden huur en gebruik

STANDAARDTARIEVEN

Sportpark Doesburg hanteert enkele standaardtarieven voor het gebruik van het kunstgrasveld en het natuurgrasveld.

De huurprijzen van het kunstgrasveld en het natuurgrasveld bedragen, indien tevens gebruik wordt gemaakt van de verlichting, € 100,- per wedstrijd of training. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de verlichting, bedragen de huurprijzen van het kunstgrasveld en het natuurgrasveld € 75,- per wedstrijd of training. Deze huurprijzen zijn exclusief BTW.

Het gebruik van kleedkamers en toiletten is steeds bij de huurprijs van het kunstgrasveld of het natuurgrasveld inbegrepen. Sportpark Doesburg behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen van de genoemde huurprijzen af te wijken.

OVERIGE VERHUUR

De tarieven voor de verhuur van faciliteiten op het sportpark voor andere activiteiten dan losse wedstrijden of trainingen worden afzonderlijk bepaald.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op de verhuur van het sportpark of onderdelen daarvan zijn in alle gevallen de volgende algemene voorwaarden van toepassing: Algemene Voorwaarden.